Reddere til Hovedstadens Beredskab

Reddere til Hovedstadens Beredskab
Reddere til Hovedstadens Beredskab

Vil du køre ambulance i Hovedstadens Beredskab?

Vi sætter faglighed, fællesskab og ordnede forhold i højsæde. Og du har mulighed for at blive en del af os! Lige nu søger vi ambulanceassistenter, - behandlere og paramedicinere til vores ambulancetjeneste.

Vi er en dynamisk arbejdsplads med engagerede kolleger, der handler professionelt og leverer en høj kvalitet til borgerne i hovedstadsområdet.

At arbejde i Danmarks hovedstad og Hovedstadens Beredskab er noget helt specielt. Hovedstadsområdet er en metropol med store events, turistattraktioner, natteliv, og en mangfoldighed af mennesker fra alle lag af samfundet. Det betyder, du får brugt dine kompetencer til fulde – uanset om du er assistent, behandler eller paramediciner.   

Vi er én, samlet beredskabsorganisation. Det betyder, at dine præhospitale kompetencer kan komme i spil på mange forskellige områder, og jobbet i ambulancetjenesten kan på sigt også blive din adgangsbillet til en karriere inden for beredskabet som eksempelvis ambulanceinstruktør eller i et af vores andre karrierespor, som fx brandmand. Når vi ansætter nye brandmænd, rekrutterer vi blandt andet fra vores ambulancetjeneste.

Har du andre ambitioner giver ansættelse i Hovedstadens Beredskab også nogle unikke karrieremuligheder udover at være redder, fx kan du blive alarmoperatør på vores 112 Alarm- og vagtcentral eller leder. Har du de rette uddannelser og kompetencer, er der også mulighed for at blive fx byggesagsbehandler eller indsatsleder.

Vi tilbyder:

• Både fuldtids- og deltidsstillinger.
• En fast plads på en af ambulancetjenestens 7 baser i Hovedstads området og fast makker.
• Ordnede forhold i form af fast turnus med erstatningsuge hver 6. uge
• Mulighed for fast turnus uden nattevagter.
• Effektive vagter på op til 12 timer fordelt på dag-, aften- og nattevagter.
• Frihed under ansvar og inddragelse i forskellige fora og udvalg.
• Kort vej til ledelsen – du kan altid få fat i ambulancechefen eller i en korpsambulancemester.
• Et socialt miljø på baserne. Du vil indgå i et team med ambulance- og brandfolkene på stationen.
• Gode individuelle kompetenceudviklingsmuligheder og karriereveje. Du fx kan blive instruktør, eller komme med på rotationsordning fra ambulancetjenesten til brand- og redningstjenesten – 8/4-ordning (8 måneder på ambulancen, 4 måneder i brand-tjenesten).
• En ambulancetjeneste, der benytter den nyeste teknologi og har helt nyt materiel
• En ambitiøs organisation, der arbejder målrettet med konstant at forbedre kvaliteten af vores ydelser til gavn for borgerne.
• Personalegoder i form af gratis træningsfaciliteter, frugtordning og en sundheds-ordning, der giver mulighed for tværfaglig behandling og psykologisk rådgivning.
• Løn efter gældende overenskomst og principperne i NY Løn.
• Betalt frokost.

Vi forventer:

• At du er uddannet ambulanceassistent, ambulancebehandler eller paramediciner.
• At du har kørekort kategori B og C.
• At du fremtræder professionel, ansvarsbevidst og er fagligt dygtig.
• At du er tillidsvækkende, lyttende og god til at sætte dig ind i andres (patienters, pårørendes, kollegaers) situation.
• At du evner at bevare roen og overblikket i pressede situationer.

Ansøgning
Stillingen søges online via Hovedstadens Beredskabs rekrutteringssystem via dette link.

Husk at vedlægge CV, kopi af kørekort (for- og bagside) og eksamens- og uddannelsesbeviser. Hvis du opfylder de formelle kvalifikationer som enten assistent, behandler eller paramediciner, vil du blive inviteret til test og samtale.

Vi forventer at afholde test- og samtaleforløb den 9. maj 2019. Der er tale om fysiske, teoretiske og praktiske tests.

Læs mere om indholdet af testforløbet her.

Ansøgningsfrist er den 29. april 2019.
Ansættelsesdato: snarest muligt.

Har du spørgsmål til stillingen, kan du kontakte korpsambulancemester Jesper Madsen på tlf. 2686 7005.

Ønsker du at blive optaget som ambulancebehandlerelev, kan du søge når vi slår elevpladser op. Følg med på www.hbr.dk.

Om 8/4 ordningen
Hvis du har en vedligeholdt brandmandsuddannelse, kan du blive tilknyttet rotationsordningen 8/4 i takt med, at der bliver plads, og under forudsætning af, at du kan bestå de nødvendige test. Hvis du er interesseret, men ikke allerede har kompetencerne, er der mulighed for, at du får uddannelsen gennem Hovedstadens Beredskab, så du på sigt kan blive en del af rotationsordningen.

Om Hovedstadens Beredskab
Hovedstadens Beredskab er Danmarks største beredskab med næsten 1.000 med-arbejdere og et samlet budget på ca. 500 mio. kr. Beredskabets opgave er at forebygge, begrænse og afhjælpe skader på personer, ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer.
Vi dækker 8 kommuner og ca. 1 mio. borgere, og vores ambition er at være på forkant med udviklingen af fremtidens beredskab og være en stærk medspiller i forhold til kommunernes visioner om at skabe tryghed og robusthed til gavn for borgerne.
Hovedstadens Beredskab ser mangfoldighed som en ressource og værdsætter, at medarbejderne hver især bidrager med deres særlige baggrund, personlighed og evner.

Startdato
02-04-19
Ansøgningsfrist
29-04-19